June 2022

‎อาลี: ความกลัวกินวิญญาณ

‎อาลี: ความกลัวกินวิญญาณ

Great Movie‎ภาพแรกตั้งค่าธีม: พวกเขาต่อต้านเรา หญิงชราคนหนึ่งทิ้งขยะและธรรมดาเดินเข้าไป ในบาร์ที่ไม่คุ้นเคยและนั่งที่โต๊ะภายในประตู บาร์เมดผมบลอนด์ที่อวดดีในชุดตัดต่ําเดินเล่น ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอจะมีโค้ก ที่บาร์ลูกค้ากลุ่มหนึ่งหันมาจ้องมองเธอและกล้องก็พูดเกินจริงระยะห่างระหว่างพวกเขา กลับไปที่บาร์ผมบลอนด์ทะลึ่งกล้าลูกค้าคนหนึ่งของเธอเพื่อขอให้ผู้หญิงเต้นรํา เขารู้ และตอนนี้กล้องจะรวมชายและหญิงเข้าด้วยกันบนฟลอร์เต้นรําที่ขรุขระในขณะที่คนอื่น จ้องมอง‎ ‎”Ali: Fear Eats...

Continue reading...